OČKOVACÍ KALENDÁŘ

Nákaza,

proti které se očkuje

Typ očkování

Věk očkovance/

dávkování

Tuberkulóza

Z

P

4 dny - 6 týdnů

Od dovršení 11. roku věku do 12. roku negativních Mx

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, 

invazivní onemocnění vyvolané 

Haemophilus influenzae B, 

přenosná dětská obrna 

a virová hepatitida

Z1

Z2

Z3

Z4

 

Od 13. týdne věku, vždy po zhojení reakce po BCG vakcinaci

Nejméně 1 měsíc po 1. Injekci

Nejméně 1 měsíc po 2. injekci (nejpozději do 1 roku života)

Nejméně 6 měsíců po 3. dávce a nejpozději před dovršením 18. měsíce života

Záškrt, tetanus, dávivý kašel

P1

Dovršený 5. rok věku a nejpozději do 6. roku věku

Tetanus

P2

-

Pn

Od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku 

 

Vždy po každých 10-15 letech od posledního očkování

Tetanus u zletilých

Z1 

Z2

Z3

P1

-

Pn

V případě prošlého očkování (více než 15 let) zahájit očkování

6 týdnů po 1. Injekci

6 měsíců po 2. Injekci

Za 10- maximálně až 15 let

 

 

Spalničky, příušnice, zarděnky

Z

P

Od 1. dne 15. měsíce života

Za 6-10 měsíců po 1. injekci, v indikovaných případech není věková hranice omezena

Dětská obrna

P1

Od dovršení 10. roku věku do 11. roku věku

Virová hepatitida B novorozenci HBsAg pozitivních matek

Z1

Do 24 hodin po narození dítěte Engerix + hyperimunní globulin proti virové hepatitidě B. Dále se pokračuje s očkováním hexavaletní vakcínou od 6. týdne po narození

Virová hepatitida B 12-ti letí

Z1

Z2

Z3

Od dovršení 12. roku do dovršení 13. roku života

Za měsíc po 1. Injekci

Za 5 měsíců po 2. injekci

Vysvětlivky:
Z - základní očkování (číselný údaj udává pořadí dávek)
P - přeočkování
Pn - další přeočkování